Richard Hoogland Fonds

04/05/2023 - Heb je een idee voor een project of activiteit voor ouderen? Het Richard Hoogland Fonds stelt geld beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid herkennen, voorkomen & bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht e.o. vergroten.

Een plan insturen kan tot met 28 oktober 2022 via de website van het Richard Hoogland Fonds. Klein of groot, alle projecten en initiatieven die voldoen aan de voorwaarden zijn welkom! Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe dan eerst een QuickScan.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: