Domeinoverstijgende samenwerking

01/08/2023 - SAMEN030 en Omzien naar Elkaar hebben een voorstel voor een regionale visie gemaakt. Een uitnodiging naar regionale partners voor nog meer verbinding met bewonersorganisaties en een gedeeld vertrekpunt voor 'domeinoverstijgende samenwerking'.

De regio Utrecht staat voor een gezamenlijke uitdaging: het herijken van de relatie tussen mantelzorgers, naasten, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten (het ‘sociaal kapitaal’) en professionals om optimale zorg en (leefstijl)ondersteuning te bieden, zelfs in tijden van oplopende personeelstekorten. Dit begint bij het benutten van de gemeenschapskracht in buurten en wijken, wat verwijst naar het vermogen van burgers om samen iets voor elkaar te betekenen. Dit fundament omvat diverse initiatieven zoals leefstijlclubs, zorgcirkels, buurtnetwerken en bewonerscollectieven, waarop zowel (in)formele ondersteuning van professionals als het onderwijs en onderzoek in de wijk kunnen worden gebouwd.

Deze sociale infrastructuur wordt eveneens verweven met de fysieke infrastructuur, zoals nieuwe woonvormen en ontmoetingsplekken. Daarnaast is er een groeiende digitale infrastructuur die zorgt voor meer samenhang en laagdrempelige toegang tot informatie, kennis en communities in buurten en wijken.

De ambitie is het creëren van vitale en zorgzame (leer)gemeenschappen, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving en in goede gezondheid en met voldoende bestaanszekerheid kunnen blijven meedoen, werken, leren en wonen, en dat professionele zorg minder vaak nodig zal zijn. Een centrale rol speelt hierbij de vraag aan buurten en dorpen hoe zij willen samenleven en hoe zij de 'zorg voor elkaar' willen inrichten, inclusief het organiseren van (leefstijl)activiteiten. Tevens is het hebben van aanspreekbare personen en een gezamenlijk coördinatiepunt van groot belang.

Deze visie wordt de komende maanden ingebracht voor en besproken tijdens diverse regionale bijeenkomsten.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: