Burgerbegroting

16/05/2024

Het Vlaams-Nederlandse netwerk burgerbegrotingen en LSA bewoners organiseren op 16 mei een gratis bijeenkomst met lunch in Maastricht met als titel Burgerbegroting als medicijn tegen het democratisch populisme. We hebben plek voor 25 externe deelnemers dus meld je snel aan.

Het overkoepelende thema van deze bijeenkomst is het ontmaskeren van populisme en het omarmen van een inclusieve, participatieve democratie. In welke mate kan de burgerbegroting fungeren als een tegenkracht tegen een te populistische houding, zowel bij burgers als bij bestuurders? Deze bijeenkomst biedt een unieke kans om samen te komen, ervaringen te delen en te leren van elkaar.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: