Nieuwsbrief december

 ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten’ aan de slag
Wij weten dat vanuit 7 wijken aanvragen zijn ingediend voor de nieuwe subsidieregeling ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners’. En er zijn aanvragen voor diverse wijkinformatiepunten en buurtnetwerken (of wijkcoöperaties) gehonoreerd. Gefeliciteerd! In april 2019 is er een nieuwe ronde. Laat het weten als je voorbeeldplannen wilt ontvangen of in contact wilt komen met andere initiatiefnemers.

Burgeragendering vanuit SAMEN030
Als bewoner van Utrecht kun je een onderwerp op de agenda zetten van een raadscommissie. Dit heet burgeragendering. Om een burgeragendering in te dienen heb je 100 handtekeningen nodig. De gemeenteraad organiseert vervolgens een bijeenkomst om te horen hoe andere Utrechters aankijken tegen het onderwerp. SAMEN030 bereidt een burgeragendering voor over ‘Bewoners als eerste aan zet’.

Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag
SAMEN030 krijgt van ZonMw subsidie om een innovatieve werkwijze met en vanuit bewoners te ontwikkelen voor ‘verwarde personen’. Het project heet 'Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht'. De bedoeling van het project is dat alle betrokkenen in een buurt met elkaar ontdekken en leren hoe met medebewoners met 'verward gedrag' om te gaan. Het mobiliseren van gemeenschapskracht staat hierbij centraal.

Impressie bezoek SAMEN030 aan Taiwan
Anja van der Aa en Nathan Rozema zijn met een delegatie van de Economic Board Utrecht op bezoek geweest in Taiwan. De reis werd georganiseerd in samenwerking met het Taiwan Globalization Network. Hier lees je een impressie van het werkbezoek en de lessen. De bijdragen over social innovation and community business vanuit SAMEN030 sloegen aan, want in 2019 komen diverse Taiwanese delegaties naar Utrecht om nader kennis te maken.

Landelijke steun in aantocht
SAMEN030 heeft zich in 2018 met partners ook landelijk gemanifesteerd. Er is landelijke steun in aantocht: the Right tot Challenge wordt uitgewerkt naar een modelverordening voor gemeenten en de Gemeentewet wordt aangepast. Dit alles om de positie van bewoners te versterken. Daarnaast krijgt de Nationale Dialoog Gemeenschapskracht financiële ondersteuning. En vanuit de Tweede Kamer wordt een Initiatiefwetsvoorstel voorbereid. Ook is SAMEN030 betrokken bij het plan 500WIJKCOÖPERATIES.
 
Nieuwsjaarborrel op 18 januari 2019
We willen het jaar op een gezellige, inspirerende en daadkrachtige manier starten. SAMEN030, Dwarsverband van bewonersinitiatieven in zelfbeheer, de Utrechtse Ruimtemakers en het netwerk OMZIEN naar elkaar nodigen jou uit het glas te heffen op een topjaar voor bewonersinitiatief in Utrecht. Wat ons betreft wordt 2019 het jaar van Gemeenschapskracht. Klik hier voor meer informatie.

Rest ons nog jou een geweldig en gezond 2019 toe te wensen!

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: