Wijkcoöperaties

Het aantal wijk- en buurtcoöperaties groeit snel in Utrecht. Er zijn nu drie wijkcoöperaties en twee buurtcoöperaties actief. Daarnaast zijn er ook energie- en voedselcoöperaties. Hieronder staan twee voorbeelden.

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is in december 2019 opgericht. Vanuit de coöperatie wordt (in samenwerking met partners) georganiseerd:

Wijkcoöperatie Kanaleneiland 

De Wijkcoöperatie Kanaleneiland is op 11 maart 2019 opgericht. Vanuit de coöperatie wordt (in samenwerking met partners) georganiseerd:

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: