Kanteling

Kantelen naar organiseren vanuit de leefomgeving (buurt of wijk) staat bij SAMEN030 voorop. Deze beweging van gemeenschapskracht is volop aan de gang. En vraagt om andere organisatievormen en nieuwe diensten, met bewoners als (mede)opdrachtgever, (co)producent of ondernemer.

Er gebeurt in Utrecht al heel veel. Veel bewonersinitiatieven, -organisaties en sociale ondernemers zijn al actief in buurten en wijken.

De stadscoöperatie SAMEN030 biedt de oplossing om de krachten van bewoners te bundelen en met elkaar de schouders eronder te zetten. SAMEN030 vormt de motor en het noodzakelijke vehikel om het eigenaarschap daar te leggen waar het hoort, bij de bewoners. En hen samen te laten bedenken en uitvoeren wat er nodig is om dat eigenaarschap te borgen, waar nodig met wijkpartners.

Onze leidende werkprincipes

•    Daar waar bewoners het zelf kunnen, doen zij het zelf: de oplossingen van bewoners zijn vaak snel en dichtbij.

•    Stap voor stap zullen bewoners meer regie hebben, ook in financiële zin, met buurtfondsen, een burgerbegroting en/of integrale budgetten voor de wijk voor in ieder geval een sociale en gezonde wijkinfrastructuur.

•    We benutten de expertise die er is in wijk en buurt. Dit zodat we samen kunnen leren van en met elkaar. Zo bouwen we aan een lerende stad.

•    Werk en geldstromen blijven zoveel mogelijk in de wijk, door mensen uit de wijk: we creëren werk voor bewoners en houden de euro langer in de wijk waardoor het verdienvermogen van de wijk stijgt.

•    We ontwikkelen, mogen vallen en opstaan: we kiezen voor werkbare en transparante omgangsvormen en spelregels.

•    Iedereen kan meedoen: en de vraag is wat bewoners daarvoor nodig hebben en op welke manier. Met die vragen gaan wij graag met iedereen aan de slag.

•    We werken vanuit gelijkwaardigheid. Zodat oplossingen niet voor bewoners maar door bewoners worden bedacht en uitgevoerd.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: