Buurt- en wijkcoöperaties aanjagen

De buurt- of wijkcoöperatie is een nieuwe organisatorische, juridische en economische entiteit op buurt- of wijkniveau. Het schaalniveau wordt bepaald door de gemeenschap.

Bewoners en partners verenigen zich en bereiken zo gezamenlijk doelen die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest, vooral op het gebied van investeringen voor de wijkgemeenschap. Individuele bewoners kunnen lid van de coöperatie worden. 

Organisatorische entiteit

De buurt- of wijkcoöperatie is een vorm van zelforganisatie van en collectief eigenaarschap door bewoners, (sociale) ondernemers en wijkpartners, gericht op meer sociale samenhang, gezondheid, zelfzorg en participatie in een buurt of wijk en het willen behalen van schaalvoordeel. 

Juridische entiteit

De buurt- of wijkcoöperatie wordt als zelfstandige rechtspersoonsvorm in de wetgeving erkend. De coöperatie lijkt daarbij op andere rechtspersonen (verenigingen, stichtingen), maar verschillen zijn onder andere gelegen in het democratische en ondernemende karakter.

Economische entiteit

De buurt- of wijkcoöperatie kan ook als inkooporganisatie optreden, bijvoorbeeld voor (delen van) een wijkinfrastructuur, een collectief PGB, mantelzorgwaardering etc. Dan wordt gewerkt aan een 'wijkeconomie'. 

Verbinden van initiatieven

In Utrecht zijn diverse initiatieven die een voorloper (kunnen) zijn voor een buurt- of wijkcoöperatie, zoals buurtwerkkamers, wijkinformatiepunten en buurtnetwerken. Diverse initiatieven kunnen hun krachten in een buurt of wijk bundelen in een wijkcoöperatie. Daarmee worden ze nog zichtbaarder en betekenisvoller voor bewoners, wijkpartners en gemeente.

SAMEN030 jaagt buurt- en wijkcoöperaties aan door verbindingen tussen diverse bewonersinitiatieven te stimuleren.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: