Nieuwsbrief juni

Tijdens de startbijeenkomst van SAMEN030 op 14 juni is afgesproken dat we elke 1e donderdag van de maand een werkbijeenkomst in een van de wijken organiseren. Op donderdagavond 5 juli ben je daarom van harte welkom bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost in Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148.

Programma

18.45 - 19.00 uur: informele inloop met ruimte om kennis te maken

19.00 uur: welkom en korte introductie van twee thema's:

1) Wijkinformatiepunten (met demonstratie!)
2) Borging van (bewoners)initiatieven

19.15 - 20.15 uur: aan de slag in twee parallelle werkgroepen

Tot 20.30 uur: nabrander en bepalen van thema's eerstvolgende werkbijeenkomst op 6 september in Overvecht

Na 20.30 uur: naborrelen en napraten voor wie dat wil

De eerste thema's zijn geagendeerd vanwege een nieuwe subsidieregeling 'Duurzame bewonersinitiatieven' die door de gemeente in de maak is.

Lidmaatschap
Wil je ook lid worden van de stadscoöperatie SAMEN030? Vraag dan, indien je nog niet door ons bent benaderd of lid bent, achtergrondinformatie, inschrijfformulier en de criteria voor deelname op.

Aanvraag sociaal makelaarschap
Uiteraard houden we je op de hoogte over de uitslag rond onze aanvraag voor het uitvoeren van het sociaal makelaarschap. We zijn 'door de procedure'. Het besluit wordt uiterlijk 3 juli verwacht.

Website SAMEN030 in de maak
De focus van SAMEN030 is krachtenbundeling en zichtbaarheid van initiatieven, door bewoners en sociaal ondernemers. Onze kernactiviteiten: a) buurt- en wijkcoöperaties aanjagen, b) geldstromen door de wijk, c) open kennisdeling en doorbraakpilots en d) services via (leden)allianties. We werken altijd complementair en zijn niet concurrerend.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: