Bestuur


Het bestuur van SAMEN030 is belast met het besturen van de coöperatie. Het (dagelijks) bestuur van SAMEN030 U.A. bestaat uit:

Sonja Willemsen, Stichting Wijkinformatie Utrecht
Anja van der Aa, Stichting Wijkinformatie Utrecht
Mieke van Dommelen, Stichting Power by Peers
Nathan Rozema, Stichting Werk door de wijk

                   Bestuur SAMEN030

Je kunt de volgende bestuursleden persoonlijk benaderen via de e-mail:

Anja van der Aa
Mieke van Dommelen
Nathan Rozema

Wij vinden het altijd leuk om in ieder geval kennis te maken! Een betekenisvolle samenwerking begint met kennismaking.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: