In de media


Een stadscoöperatie door, voor en met bewoners is een nieuw fenomeen, voor de stad Utrecht en in de rest van Nederland.


Binnenlands Bestuur

Op 9 juli 2018 stond SAMEN030 in Binnenlands Bestuur. Aanleiding was de gunning van het 'sociaal makelaarschap' aan een externe partij. Klik hier voor het artikel.

NL Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)

Op 6 juli 2018 stond de open brief aan de gemeenteraad Utrecht van SAMEN030 op de website van het landelijke netwerk NL Zorgt Voor Elkaar. Klik hier voor het artikel.

Dialoog gemeenschapskracht

Op 17 mei 2018 vond de eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht plaats. SAMEN030 staat prominent in de brochure/gids die naar aanleiding van deze landelijke bijeenkomst is verschenen. Klik hier om de gids voor Gemeenschapskracht te downloaden.

Zorgvisie

Op 25 april 2018 stond SAMEN030 in Zorgvisie. Aanleiding was de oprichting van SAMEN030 en de opkomst van bewonerscollectieven die vraag en aanbod in buurt, dorp of wijk verbinden. Klik hier voor het artikel.

Omzien naar elkaar

Op 2 april 2018 besteedde het regionaal netwerk Omzien naar elkaar aandacht aan SAMEN030. Klik hier voor het artikel.

UtrechtNieuws.nl

Over de oprichting van SAMEN030 verscheen een bericht op UtrechtNieuws.nl. Klik hier voor het artikel.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: