GROZUtrecht

GROZUtrecht is de start van een unieke regionale samenwerking waarbij zorginnovaties en lokale gemeenschapskracht worden gebundeld. Actieve bewoners, ondernemers en professionals werken aan gezondheid – altijd vanuit geëxpliciteerde behoeften en in de eigen leefomgeving. Partners ondersteunen nieuwe lokale inclusieve samenwerkingsverbanden in de wijken.

Aan de slag in leerregio's

In leerregio’s van ongeveer 100.000 bewoners werken wijken of gemeenten aan maatschappelijke thema’s en wijkschakels mét gemeenschapskracht en op basis van inclusiviteit. De eerste leerregio bestaat uit de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Utrecht Oost die met de gemeente Nieuwegein kijken waar zij elkaar kunnen versterken.

Maatschappelijke thema's & bouwstenen

Maatschappelijke thema's die centraal staan: Leefstijl dicht bij huis, Zorg voor elkaar en Vitaal werken in de wijk. En in meer ondersteunende zin: Sociale basisinfrastructuur, Wijkportaal & Data, Alternatieve Financiering, Ondernemen & Waarderen.

Het leren van elkaar (tussen wijken en regio's) gebeurt rond vijf bouwstenen:

GROZ is een initiatief van Health-Holland.

Penvoerder van GROZUtrecht is UMCU. SAMEN030 is vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van GROZUtrecht en is deels verantwoordelijk voor regie, ontwikkeling, uitvoering en communicatie. Klik hier voor meer informatie.

Eind van het jaar verschijnt er een subsidieregeling waarop meer leerregio's een beroep kunnen doen.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: