WerkdoordeWijk

Stichting WerkdoordeWijk is een foundation opgericht om Werk voor en door de Wijk te creëren en stimuleren. Wijken en gebieden verdienen aandacht en trekken veel geldstromen aan. Doel van Stichting WerkdoordeWijk is om ervoor te zorgen dat bewoners en ondernemers uit de wijk en het gebied hier zelf werk en omzet door krijgen. 

Focus op mensen die willen

Juist wijken waar veel problemen zijn, trekken veel hulpverlening, pilotprojecten, duurzaamheidstransities en geld aan. WerkdoordeWijk probeert samen met wijken en gebieden ervoor te zorgen dat de wijk zelf voorop komt te staan en dat mensen die willen werken en vooruit willen komen centraal komen staan. 

Terugwinnen van vertrouwen

Door de wijk, buurt of gebied centraal te stellen bij de geldstromen en het werk kan het vertrouwen in de wijken worden teruggewonnen, in de haarvaten van de samenleving. De initiatiefnemers van WerkdoordeWijk zijn gepokt en gemazeld in het werken van onderop. Hebben zelf ervaren hoe mooie ideeën vaak vooral voer waren voor instituties en mensen of bedrijven van buiten. 

Samenwerken vanuit talenten uit de wijk

WerkdoordeWijk is niet tegen partijen van buiten, moeten altijd zoveel mogelijk samenwerken, maar we willen dat de Wijk en de Bewoners niet worden vergeten en dat hun talenten worden benut en niet alleen door een vvv-bon aan het einde van het jaar door de plaatselijke vrijwilligerscentrale, nee door serieus werk en geld. 

Want het kan niet zo zijn dat een wijk zelf geen talenten heeft voor bijvoorbeeld de Branding van de Wijk, voor bijvoorbeeld het groenbeheer, voor bijvoorbeeld de participatietrajecten, voor bijvoorbeeld het transformeren van het buurthuis naar een multifunctioneel zelf te exploiteren gebouw met eigen huurinkomsten en ga zo maar verder....

Klik hier voor de website van WerkdoordeWijk.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: