Kennisdeling en doorbraakprojecten

SAMEN030 deelt relevante kennis via beeldmateriaal en documenten.

Beeldmateriaal

Over 500WIJKCOÖPERATIES
Over de tender 'sociaal makelaarschap' door SAMEN030
- Over Krachtstation Kanaleneiland
- Over het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
- Buurtcoöperatie Zuid Doet Samen

Kennisdocumenten

- Evaluatierapport pilot met Wijkinformatiepunt Utrecht Oost: eerste stap naar wijkgerichte informatievoorziening in beheer van bewoners.
- Aanvraag sociaal makelaarschap: met deze aanvraag heeft SAMEN030 meegedaan aan de uitvraag Sociaal Makelaarschap 2019-2024.
- Samen recht doen aan Gemeenschapskracht: lessen uit de eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht.
- Sociale basisinfrastructuur; voor vitale en gezonde gemeenschappen: met essentiële bouwstenen, kwaliteitskader en governance.
- Gereedschap voor het opzetten van coöperaties: hulpmiddelen van NL Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) om een buurt- en wijkcoöperatie op te zetten.
Samen werken in de wijk: Rotterdamse essay over (onderzoek) naar diverse varianten van wijkcoöperaties.
- Jaarverslag van de buurtcoöperatie Zuid Doet Samen in Apeldoorn-Zuid, interessant voorbeeld voor Utrechtse wijkcoöperaties.
Inspiratieboek over financiering van bewonersinitiatieven: veel concrete tips, trucs en voorbeelden voor het financieren van jouw initiatief.
Maak ze het makkelijker!, Shared Service Center voor ondersteuning van burgerinitiatieven in Arnhem.
Waardenoriëntatie en kaderstelling: integrale beleidsnota van de gemeente Peel en Maas met als basis gemeenschapskracht.
Maatschappelijke aanbesteden: juridische mogelijkheden om de kracht van de samenleving te benutten bij aanbestedingen.
- Handreiking burgerinitiatieven en het aanbestedingsrecht: kansen voor burgerinitiatieven bij aanbestedingen.
Community Development Trusts: over de verankering van nieuwe samenwerkingsorganisaties op gemeenschapsniveau in wetgeving.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: