Nieuwsbrief maart

Tweede deadline subsidie ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten’
Let op, op 1 april aanstaande is de tweede deadline voor de subsidieregeling ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners’. Laat het weten als je voorbeeldplannen wilt ontvangen of in contact wilt komen met andere initiatiefnemers. Kijktip: de website van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is al aangepast. De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar gaat op 26 mei van start met een grote wijkbijeenkomst.

Utrechtse wijkcoöperaties in ontwikkeling
SAMEN030 is actief betrokken bij de ontwikkeling van drie wijkcoöperaties: in Oost, in Kanaleneiland en in Overvecht. In laatstgenoemde wijk biedt het plan ‘Samen voor Overvecht’ aanknopingspunten. Laat het weten als je ook betrokkenheid van SAMEN030 wilt bij het oprichten van een buurt- of een wijkcoöperatie. Wij denken en doen graag mee. En je krijgt gratis ondersteuning bij het schrijven van een project- of businessplan.

SAMEN030 aanwezig bij informatiemarkt Hogeschool Utrecht
We staan op 3 april op de informatiemarkt van de Hogeschool Utrecht met een statafel. Dit om SAMEN030 bij studenten bekend te maken, maar ook om studenten te werven voor stages. Heb jij een leuke opdracht of vacature voor een stagiaire? Laat het ons weten. Dan brengen wij dit op 3 april onder de aandacht. Ook nemen we graag informatiemateriaal over jouw initiatief mee om uit te delen.

Shared Service Center voor bewonersinitiatieven en wijkcoöperaties
De komende maanden staat ‘wijkparticipatie’ hoog op de politieke agenda.  SAMEN030 gaat samen met Stichting WerkdoordeWijk nut en noodzaak van een Shared Service Center (SSC) voor bewonersinitiatieven en wijkcoöperaties bepleiten. Een SSC dat ondersteunt bij alle wettelijke verplichtingen, zoals bestuurszaken, verzekeringen en financiële administratie. Leestip: de gemeente Arnhem heeft al een SSC.

Tweede NATIONALE DIALOOG  Gemeenschapskracht op 30 maart 2019
Op 30 maart 2019 vindt de Tweede NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht plaats in de Prodentfabriek te Amersfoort. De dialoog is te gast tijdens het We doen het samen! Festival van de grote fondsen.  Je bent van harte uitgenodigd voor de dialoog en/of het festival. Ga voor meer informatie naar de website van de Dialoog Gemeenschapskracht. Deelname kost slechts 10 euro, voor het gehele festival (inclusief drankjes en lunch). Graag tot ziens op 30 maart!

500WIJKCOÖPERATIES
Er komen diverse nieuwe subsidieregelingen aan voor ‘samen werken in wijken’. SAMEN030 is betrokken bij het plan 500WIJKCOÖPERATIES dat momenteel met investeerders en financiers wordt uitgewerkt. Kern van het plan is dat wij de verantwoordelijkheid voor een sociale infrastructuur belegd willen zien bij wijkcoöperaties, zodat coördinatie, samenhang en innovatie in buurten en wijken vanuit de behoeften van en met bewoners georganiseerd worden.

Voortaan verschijnt de nieuwsbrief van SAMEN030 elk kwartaal. Heb je tussentijds vragen? Bel of mail ons. Via ons Twitteraccount @samen030 verspreiden wij bijna dagelijks nieuwtjes.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: