Nieuwsbrief oktober

Subsidieregeling ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners’ 
De gemeente Utrecht heeft de nieuwe subsidieregeling ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners’ gepubliceerd. Deze subsidieregeling (voorheen: duurzaam bewonersinitiatief WMO) is bedoeld om langduriger gemeentelijke financiële ondersteuning mogelijk te maken voor initiatieven die zich richten op buurtnetwerken of wijkinformatiepunten. Initiatiefnemers kunnen via een e-mail naar SAMEN030 het concept-projectplan van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost opvragen. 

Werkconferenties in 2019 en Stadspodium Utrecht op 21 november
Op 4 oktober vond er weer een bijeenkomst van SAMEN030 plaats, met als gast wethouder Maarten van Ooijen. De opkomst was hoog en er was veel discussie over hoe de meerwaarde en positie van bewonersinitiatieven te versterken. Twee thema’s kwamen bovendrijven: ‘Bewonersrechten’ en ‘Kwaliteit’. Hierover worden in 2019 werkconferenties georganiseerd. De discussie over participatie wordt voortgezet op 21 november tijdens het Stadspodium Wél meepraten en doen, niet beslissen! Kom je ook? 

Maatschappelijk Statuut SAMEN030
Op verzoek van diverse leden heeft het bestuur van SAMEN030 een Maatschappelijk Statuut opgesteld. In dit statuut wordt de rol van SAMEN030 in de stad nader omschreven. Centraal staat dat SAMEN030 een krachtige stem en sterke krachtenbundeling in de stad wil zijn voor doorbraken op het gebied van zeggenschap en eigenaarschap (lees: verantwoordelijkheid) bij buurt- en wijkcoöperaties. Klik hier voor het Maatschappelijk Statuut SAMEN030. 

Doorbraakprojecten
Op de website van SAMEN030 staan de doorbraakprojecten waarbij SAMEN030 betrokken is. Voor de meeste projecten geldt dat SAMEN030 de rol van aanjager heeft. Alleen waar afzonderlijke leden niet zelf een aanvraag of de uitvoering kunnen doen, wordt gezamenlijke actie ondernomen. Heb jij een interessant idee voor een doorbraakproject dat je met SAMEN030 wilt opzetten? Laat het ons weten. Samen staan we sterker. 

SAMEN030 gaat (inter)nationaal
We zijn de stadscoöperatie voor Utrecht, maar gaan ook nationaal en zelfs internationaal. Op 1 november nemen we deel aan een debat met André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland en Bas Bloem van ParkinsonNet tijdens NRCLive over Preventie en Gezondheid. In november gaat een delegatie vanuit SAMEN030 naar Taiwan in het kader van een doorbraakproject. Dit bezoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Economic Board Utrecht. 

Werkbezoeken gaan beginnen
Het is al een paar keer aangekondigd: bezoeken aan onze (potentiële) leden. Die gaan nu echt beginnen. We komen graag langs. Er staan inmiddels ruim 80 initiatieven op onze contactlijst en die lijst groeit nog steeds. Het gaat ons niet lukken om nog dit jaar iedereen te bezoeken. Laat het weten als je een spoedig bezoek op prijs stelt. Een bezoek staat altijd in het teken van lidmaatschap aan SAMEN030. Na het bezoek volgt publicatie op de website

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: