Nieuwsbrief september

Kom 6 september ook naar de Raadsinformatiebijeenkomst!
Op donderdagavond 6 september vindt van 20.00 tot 22.00 uur een Raadsinformatiebijeenkomst plaats (Varrolaan 100, Rijnsweerd/Utrecht Oost) over het gunningsproces rond het ‘sociaal makelaarschap’, want de gemeenteraad heeft veel vragen. SAMEN030 zal inspreken. Wij rekenen op jouw komst! SAMEN030 heeft al een schriftelijke bijdrage aangeleverd. Klik hier om de bijdrage te downloaden. 

Nieuwe website van SAMEN030 staat online
De nieuwe website van SAMEN030 staat online. Centraal op de website staan krachtenbundeling, het zichtbaar maken van bewonersdiensten en sociale ondernemers, doorbraakprojecten en onze kernactiviteiten. We krijgen positieve reacties op de website uit de stad en uitnodigingen uit het hele land voor contact. Via Twitter houden we je graag op de hoogte. 

Werkbijeenkomst SAMEN030 op 4 oktober
De eerstvolgende ledenbijeenkomst is op 4 oktober van 19.00 tot 20.30 uur bij Power by Peers in Overvecht. Centraal staat de nieuwe subsidieregeling die in de maak is voor ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten’ (voorheen Duurzame initiatief WMO). Deze regeling is exclusief voor bewoners(organisaties). Meer informatie komt per 1 oktober beschikbaar. 

Lidmaatschap van stadscoöperatie SAMEN030
De komende weken zullen we jou benaderen met de vraag of je jouw steun aan SAMEN030 wil omzetten in een lidmaatschap. Je kunt ook zelf de noodzakelijke stappen zetten. Op de website lees je wat de bedoeling is en staat een lidmaatschapsovereenkomst (PDF). Stuur een ondertekend exemplaar naar info@samen030.nl

Neem contact op bij vragen, opmerkingen of tips
Heb je vragen over jouw initiatief? Wil je meer aandacht voor jouw initiatief of event? Heb je een andere vraag? Laat het ons weten. We denken graag met jou mee. We komen ook graag een keer langs en je bent ook bij ons altijd welkom. Kennisdeling en netwerkcontacten kunnen net dat verschil maken. Mail naar info@samen030.nl of bel ons! 

Klik hier voor algemeen contact en hier voor contact met de bestuursleden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: