Geldstromen door de wijk

Het beleid van de gemeente Utrecht is sterk gefragmenteerd, elk domein heeft zijn eigen financieringsstroom en de uitvoering wordt gegund aan een grote organisatie die geen binding met de bewoners (incl. mantelzorgers en sociale ondernemers) heeft.  Basishulp, jeugd, welzijn, sport, onderwijs, participatie etc. worden voor een bepaalde periode (sinds 2018 voor maar liefst zes jaar) aanbesteed bij een organisatie die aanspreekbaar is op het betreffende domein. 

Naar duurzame bewonersinitiatieven

Actieve bewoners en sociale ondernemers hebben in de huidige beleids- en uitvoeringsprocessen een afgeleide positie. Parallel zet de gemeente Utrecht wel steeds meer in op bewonersinitiatieven. In het najaar 2018 is een nieuwe beleidsregel voor 'Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners' verschenen en de gemeenteraad wil dat vaker het bewonersbod/the Right to Challenge wordt ingezet.

Samenhang in de wijk

De gefragmenteerde werkwijze van de gemeente zorgt voor fundamentele coördinatievragen in de buurt en wijk, zowel bij professionals, vrijwilligers als bij bewoners. Met de groei van het aantal bewonersinitiatieven in de stad neemt het coördinatievraagstuk problematische vormen aan: wat doen bewoners al? Wat doen professionals? Wat doet de gemeente? Veel buurten en wijken komen niet verder dan onderlinge afstemming en vrijblijvende wijknetwerken. 

Wijkprioritering

SAMEN030 wil dat de sturing in de buurt of wijk komt liggen. Hiermee wordt bedoeld dat de topprioriteiten van bewoners leidend worden in wat er in de buurt en wijk wordt uitgevoerd. En dat (kwetsbare) bewoners en sociaal ondernemers uit de wijk als eerste aan zet zijn om de uitvoering op zich te nemen. Lukt dit niet dan zijn professionals aan de beurt. Dit alles met de inachtneming van integrale kwaliteitskaders en resultaatsafspraken.

Buurt- en wijkbudgetten

Bij wijkprioritering horen buurt- en wijkbudgetten zodat ook de geldstromen door de wijk gaan.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: