Projecten

SAMEN030 werkt in 2018 aan de volgende doorbraakprojecten:

GROZ

SAMEN030 is betrokken bij GROZ, een landelijk netwerk van Health Holland van de Top Sector Life Sciences & Health. Hier worden de contouren verkend van doorbraakstappen voor bewonerscollectieven. Collectieven die in buurten, dorpen en wijken meerdere bewonersinitiatieven bundelen en in samenhang brengen met die van de professionele zorg en ondersteuning. Klik hier voor meer informatie.

Multifunctioneel gebruik van accommodaties

SAMEN030 verbindt bewonersinitiatieven aan accommodaties van professionele zorgpartners in de wijk. Deze accommodaties beschikken vaak over de modernste faciliteiten voor patiënten of patiënten. SAMEN030 wil dat deze accommodaties ook beschikbaar komen voor bewoners in de betreffende buurt of wijk. Met de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht Noordoost wordt momenteel verkend welke faciliteiten bewoners kunnen gebruiken. 

E-Health

SAMEN030 werkt met de Economic Board Utrecht aan een projectplan voor de opschaling en validatie van een tablet voor ouderen. Hierbij wordt voortgebouwd op een pilot van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. De bedoeling is dat in drie tot vijf wijken vervolgstappen gaan worden gezet. In dit artikel lees je meer over deze pilot.

Versterken van bestuurskracht

SAMEN030 zoekt voor een aantal bewonersorganisaties actief naar bestuurders en/of leden van Raad van Toezicht. Hiermee willen wij de bestuurskracht van bewonersorganisaties versterken. 

Wij zijn altijd op zoek naar interessante, leuke en innovatieve projecten die bijdragen aan de totstandkoming of de versterking van Utrechtse buurt- en wijkcoöperaties. Neem contact met ons op als je wilt samenwerken of kennis wilt delen.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: