Projecten


Buurt- en wijkcoöperaties

In steeds meer wijken worden voorbereidingen getroffen voor buurt- en wijkcoöperaties, onder andere via projectsubsidies, investeerders en het gaan inzetten van the Right to Challenge.

GROZ

SAMEN030 is betrokken bij GROZ, een landelijk netwerk van Health Holland van de Top Sector Life Sciences & Health. Hier worden de contouren verkend van doorbraakstappen voor bewonerscollectieven. Klik hier voor meer informatie.

Multifunctioneel gebruik van accommodaties

SAMEN030 verbindt bewonersinitiatieven aan accommodaties van professionele zorgpartners in de wijk. Deze accommodaties beschikken vaak over de modernste faciliteiten voor patiënten of patiënten. Met de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht Noordoost is verkend welke faciliteiten bewoners kunnen gebruiken. Dit heeft geleid tot Zwemmen in je buurt.

E-Health

SAMEN030 werkt met de Economic Board Utrecht aan een projectplan voor de opschaling en validatie van een tablet voor ouderen. Hierbij wordt voortgebouwd op een pilot van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost.  In dit artikel lees je meer over deze pilot. Ook wordt meegewerkt aan een ICT-toepassing voor mantelzorgers.

Stadspolis

SAMEN030 verkent de mogelijkheden voor een Stadspolis of een Regionale Gezondheid Polis.

Versterken van bestuurskracht

SAMEN030 zoekt voor een aantal bewonersorganisaties actief naar bestuurders en/of leden van Raad van Toezicht. 

Neem contact met ons op als je wilt samenwerken.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: