SAMEN030

SAMEN030 is de stadscoöperatie in Utrecht voor het aanjagen van buurt- en wijkcoöperaties en inclusieve samenwerking in de wijk met als ambitie een gezonde en actieve stad zonder tweedeling.

Onze bedoeling

Onze waarden

Wat doet SAMEN030?

Onze kernactiviteiten: 1) Buurt- en wijkcoöperaties aanjagen, 2) Geldstromen door de wijk mogelijk maken, 3) Kennisdeling en doorbraakprojecten opzetten en 4) Services via (leden)allianties.

Wij staan altijd open voor zingevende samenwerking met ondernemingslust, uiteraard met de regie bij bewoners. Neem contact met ons op. Tip: lees ook ons Maatschappelijk Statuut.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: