Services via (leden)allianties

SAMEN030 zal in de toekomst diverse services organiseren voor buurt- en wijkcoöperaties. Omdat de focus eerst ligt op het komen tot deze buurt- en wijkcoöperaties bestaan deze services momenteel uit:

Ondernemende bestuurders en toezichthouders

Het vinden en het verbinden van bestuurders en toezichthouders met ondernemingslust aan bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers. Deze bestuurders en toezichthouders helpen mee bij de transformatie naar stevige buurt- en wijkcoöperaties. 

Geïnteresseerde ondernemende bestuurders en toezichthouders kunnen zich bij ons melden door te mailen naar info@samen030.nl.

Nieuwe rechtsvorm of aansluiten bij wat er al is in de wijk?

De gemeente Utrecht eist van (duurzame) bewonersinitiatieven dat ze een rechtsvorm zijn. Wij vinden het onwenselijk dat in buurten en wijken nieuwe tientallen stichtingen en verenigingen met vergelijkbare doelen en aanvullende activiteiten worden opgezet. 

Meerdere initiatieven kunnen hun bestuurs- en organisatiekracht bundelen in een buurt- en wijkcoöperatie. Zo kan een reeds bestaande energiecoöperatie van bewoners ook zorgdiensten gaan leveren.

Wij verbinden bewonersinitiatieven die deze slag willen maken of bewoners die hun initiatief bij een bestaande bewonersorganisatie willen onderbrengen.

Communicatiekanalen en strategische netwerken

Leden kunnen altijd gebruik maken van de stedelijke communicatiekanalen en (landelijke) strategische netwerken van SAMEN030. Het bestuur van SAMEN030 beschikt over een groot en gezaghebbend netwerk in en buiten de stad.

Complementair en niet concurrerend

Bij de services van SAMEN030 staat altijd voorop: we werken complementair en zijn niet concurrerend.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: