Services via (leden)allianties

SAMEN030 bemiddelt bij (inkoop)services voor buurt- en wijkcoöperaties. Hieronder staan onze services:

Ondernemende bestuurders en toezichthouders

Het vinden en het verbinden van stevige bestuurders en toezichthouders met ondernemingslust aan bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers. Deze bestuurders en toezichthouders helpen mee bij de transformatie naar stevige buurt- en wijkcoöperaties. Hierbij staat voorop: minimaal vergaderen, altijd transparantie en maximaal resultaat.

Geïnteresseerde ondernemende bestuurders en toezichthouders kunnen zich bij ons melden door te mailen naar info@samen030.nl.

Administratie Organisatie (AO) & Financiële Administratie

Een goede Administratie Organisatie (AO) en Financiële Administratie zijn naast een sterk bestuur basisonderdelen voor een stevige buurt- of wijkcoöperatie. SAMEN030 denkt graag mee, stelt basisdocumenten beschikbaar en kent sociaal ondernemers voor het opzetten van een Financiële Administratie voor diverse rechtsvormen, maar altijd vanuit een coöperatief toekomstperspectief.

Dienstbaar aan en in dienst van de wijk

Wij willen dat actieve bewoners, immers altijd dienstbaar aan de wijk, waar mogelijk in dienst van de wijk komen. Dat betekent niet direct dat ze bij de buurt- of wijkcoöperatie zelf in dienst komen. Meerdere constructies zijn mogelijk zodat risico's worden gespreid. Wij geven graag advies.

Communicatiekanalen en strategische netwerken

Leden kunnen altijd gebruik maken van de communicatiekanalen en (landelijke) strategische netwerken van SAMEN030. SAMEN030 beschikt over een groot en gezaghebbend netwerk in en buiten de stad.

Complementair en niet concurrerend

Bij de services van SAMEN030 staat altijd voorop: we werken complementair en zijn niet concurrerend.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: