GezondNL

GezondNL is gestart als een netwerk van Gezondheid Pioniers. Dit vanwege de enorme versnippering in het stelsel van voorzieningen, projecten en pilots voor gezondheid in de wijk. De pioniersfase heeft geleid tot veel kennis en tools voor samenwerking in of vanuit Gezonde Wijken en de verbinding met gemeenschapskracht. 

Rode draad is het organiseren van een sociale basisinfrastructuur in buurten en wijk vanuit coöperaties en met wijk- en kennispartners.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: