Bewonerstafel HHU

02/06/2023 - De Health Hub Utrecht, een regionaal innovatienetwerk, heeft sinds kort een Bewonerstafel. SAMEN030 is actief betrokken. Hieronder lees je meer over uitgangspunten, prioriteiten en werkwijze.

Uitgangspunten
1. Ervaring en kennis delen met andere bewonersorganisaties
2. Betere zichtbaarheid en (nieuwe) vrijwilligers werven en waarderen
3. Regie bij gemeenschap; samenwerken met organisaties in de buurt
4. Meedoen in nieuwe samenwerkingsverbanden zoals subsidieaanvragen
5. Vormgeven aan beleid & innovatie in de regio via Bewoners- en Bestuurstafel

Prioriteiten
• Betere (buurt)informatievoorziening, zowel laagdrempelig als digitaal
• Ondersteuning van bewoners (zoals buurtverbinders voor het verbinden van buurtnetwerken, informele zorg en formele zorg als ook dorps- en wijkbudgetten)
• Laagdrempelige buurtontmoetingsplekken, inclusief een buurtkamer in elke buurt (= een gebied van 2.000 tot 3.000 bewoners).

Bijeenkomsten
Per jaar vinden drie oplossingsgerichte bijeenkomsten op locatie in de regio plaats waaraan naast actieve bewoners ook bestuurders en onderzoekers deelnemen.

Ook wordt actief meegewerkt aan allianties waarbij de regie bij bewoners ligt, zoals GROZUtrecht en GezondMeNu.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: