Een inspirerend 2024!

01/01/2024 - SAMEN030 wenst alle Utrechters een verbindend, inspirerend en gezond 2024!

Na 2020, 2021, 2022 en 2023 kan het nieuwe jaar alleen maar beter worden. Wij gaan ons nog weer inzetten voor meer werk en meer geldstromen door de wijk.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: