Regiobeeld Utrecht

02/07/2023 - Om de transformatie naar meer (laagdrempelige en digitale) zorg en steun thuis alsmede de omslag naar gezondheid te maken zijn in alle regio's Regiobeelden gemaakt. Het Regiobeeld Utrecht is deze week beschikbaar gekomen. De volgende stap is het maken van een Regioplan.

Actieve bewoners zijn bij het Regiobeeld betrokken en hebben als prioriteiten ingebracht:
- adequate, aansprekende en samenhangende informatievoorziening (ook digitaal) die zelf- en samenredzaamheid bevordert
- dorpsondersteuners en buurtverbinders die in buurten gemeenschapskracht, informele en formele zorg verbinden en een herkenbaar aanspreekpunt zijn voor bewoners
- buurtontmoetingsplekken of buurtkamers waar mensen elkaar spontaan treffen en die bijdragen aan omzien naar elkaar op een natuurlijke wijze

Aan concretisering wordt in ieder geval gewerkt via de Regionale Bewonerstafel van de Health Hub Utrecht, GROZUtrecht en GezondMeNu.

Klik hier voor meer informatie over het Regiobeeld Utrecht.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: