Community Care

19/10/2023 - Zorgverzekeraar (en zorgkantoor) Zilveren Kruis heeft een inspiratiedocument over Gemeenschapszorg (Community care) met actieve bewoners en andere betrokkenen opgesteld. De bedoeling is de ontwikkeling van ‘community care’ te versnellen in de 11 zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis. En dat organisaties community care als nieuwe standaard omarmen.

Community care betekent: zorg in de gemeenschap door de gemeenschap.

Het inspiratiedocument is een feest om te lezen vanwege het historisch perspectief, de visie, de definitie, het onderscheid met informele en formele zorg, de sterke voorbeelden, de concrete handreikingen en de cocreatie met bewoners.

Klik hier om het inspiratiedocument te downloaden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: