Regioplan Midden Nederland

20/02/2024 - Op 20 december 2023 is het Regioplan Midden Nederland officieel aangeboden aan de wethouders van de subregio's Midden Nederland.

In dit plan staan 5 transformatie-opgaven:

Sterk sociaal domein & eerstelijn
Gezond ouder worden
Mentale weerbaarheid & gezondheid
Passende MSZ
Acute zorg (vanuit het ROAZ regioplan)

Daarnaast:

Digitalisering & gegevensuitwisseling
Digitaal vaardig maken
Arbeidsmarkt
Samenwerking & één taal

Dankzij SAMEN030 is het accent ook komen te liggen op:

- gemeenschapskracht en community care
- informatievoorziening
- gemeenschappelijke visie op betrokkenheid bewoners

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: