EenUtrecht wint een zetel!

17/03/2022 - EenUtrecht van Gert Dijkstra, medeoprichter van SAMEN030, heeft met zijn partij een zetel gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezing 2022.

De hoofdboodschap van EenUtrecht:

- mensen en buurten op 1
- overal betaalbaar wonen
- Utrechters meer zeggenschap
- recht op een plek
- buurtgerichte groei met groen

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: