Regionale samenwerking

01/11/2021 - Recent waren Thijs van Mierlo van LSAbewoners en Anja van der Aa namens Nederland Zorgt Voor Elkaar (SAMEN030 is partner) te gast bij de O&I-Conferentie 'Van samen denken naar samen doen' van de NFU - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. En we voelden oprechte interesse in wat en hoe burgers/bewoners (kunnen) bijdragen aan preventie en zorg, met het oog op regionale samenwerking.

Aanbevelingen uit onze sessie:

1) Regionale burgertop (zoals in Zeeland) via loting organiseren waar scherpe keuzes worden gemaakt.

2) Top drie van burgertop in het Regiobeeld opnemen (zoals 'dorpsondersteuner/buurtassistent' in het Regiobeeld Noord-Nederland).

3) Stedelijke of regionale burgercollectieven als gelijkwaardige partner aan Regiotafel.

4) Meerwaarde zien van actieve bewoners op het gebied van wijkcommunicatie, informele zorg, buurt- en hulpnetwerken, mantelzorg en het organiseren van buurtverbindingen, inclusief wijkcoördinatie en wijkeconomie met ICT organiseren (zie Wijkpact 'Samen Oost').

5) Ervaringsdeskundigen rol geven in het zorgproces en bij onderzoek, mooie voorbeelden in ggz hetgeen leidt tot herstelplekken in de wijk.

6) Studentenbegeleiding in de wijk organiseren met gepensioneerde leraren, wetenschappers en artsen, gebeurt al vanuit diverse buurt- en wijkcoöperaties.

7) Herintroductie/redesign van Wetenschapswinkel (in Amsterdam werken ze aan Buurtcampussen met community managers).

8) Citizen Science, in/bij onderzoek meer werken met burgeronderzoekers.

9) Inspiratiebijeenkomsten met een breed gezelschap in de wijk organiseren, zoals recent het Stadsdiner in Utrecht.

10) Leerregio/lerende netwerken waar diverse wijken en regionale partners met elkaar optrekken (zoals GROZUtrecht).

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: