Fijne feestdagen!

23/12/2020 - SAMEN030 wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021.

Ondanks corona kijkt SAMEN030 terug op een succesvol jaar:

- de waarde van bewonersinitiatieven is zichtbaar geworden
- de gemeente Utrecht heeft met de nieuwe subsidieregeling 'Vrijwillige inzet voor elkaar' aangesloten bij de wensen van SAMEN030
- de gemeenteraad heeft met de nieuwe Participatieverordening en inkoopkaders geluisterd naar SAMEN030
- we hebben het project 'Goede buren, bondgenoot van mensen met verward gedrag' succesvol afgesloten
- we hebben meegewerkt aan GROZUtrecht
- we hebben meegeschreven aan de publicatie 'Sociale basisinfrastructuur; voor vitale en gezonde gemeenschappen'

Kortom, de kanteling naar organiseren vanuit de leefomgeving heeft in 2020 concreet gestalte gekregen. De komende jaren kunnen we gaan bouwen.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: