SAMEN030 voor 'verwarde personen'

20/01/2019 - Elke bewonersorganisatie in de stad kent ze: mensen die (even) het vertrouwen in zichzelf en in anderen zijn verloren. De maatschappij noemt hen 'verwarde personen'. SAMEN030 krijgt van ZonMw subsidie om een innovatieve werkwijze met en vanuit bewoners te ontwikkelen. Klik hieronder voor de projectsamenvatting.

Het project heet 'Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht'. De bedoeling van het project is dat alle betrokkenen in een buurt met elkaar ontdekken en leren hoe met medebewoners met 'verward gedrag' om te gaan. Het mobiliseren van gemeenschapskracht staat hierbij centraal en er is een cruciale rol voor ervaringsdeskundigen weggelegd.

Projectleider 'Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht' is Mieke van Dommelen.

Klik hier voor de projectsamenvatting

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: