Publicatie 'Allemaal bewoners'

10/02/2021 - Elke bewonersorganisatie in de stad kent ze: mensen die (even) het vertrouwen in zichzelf en in anderen zijn verloren. De maatschappij noemt hen 'verwarde personen'. SAMEN030 heeft met subsidie van ZonMw het project 'Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag' uitgevoerd. Klik hieronder voor de publicatie 'Allemaal bewoners'.

Doel van het project was dat betrokkenen in een wijk of buurt met elkaar ontdekken en leren hoe met medebewoners met 'verward gedrag' om te gaan. Het mobiliseren van gemeenschapskracht stond hierbij centraal en een cruciale rol was voor ervaringsdeskundigen weggelegd die voor hun inzet zijn betaald.

De prachtige en bijzondere publicatie 'Allemaal bewoners; leren omgaan met verward gedrag vanuit (zelf)vertrouwen' is gratis te bestellen door het gewenste aantal exemplaren (max 5) en adres te mailen naar info@samen030.nl.

Klik hier voor de publicatie 'Allemaal bewoners'.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: