Alles over het burgerinitiatief

08/12/2018 - Wil je een eigen onderwerp in de Utrechtse gemeenteraad laten behandelen? Je kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in jouw buurt of wijk dit belangrijk vinden. Dat kan via het burgerinitiatief en via burgeragendering.

Burgeragendering
Door 100 handtekeningen te verzamelen kun je een thema op de agenda van de gemeenteraad krijgen. Dit heet burgeragendering.

Burgerinitiatief
In het geval van een burgerinitiatief moet in jouw voorstel het volgende staan.

- gegevens van de contactpersonen
- doel van het burgerinitiatief. Liefst in de vorm van een stappenplan.
- middelen die nodig zijn om het doel te bereiken.
- resultaat van het burgerinitiatief.
- beschrijving van inzet en/of beheer door bewoners.
- partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van jouw plan.
- tijd die nodig is voor uitvoering van het plan.
- inschatting van voor- en nadelen voor inwoners van de buurt, wijk of stad.
- inschatting van de kosten.

Je moet laten zien dat meer mensen het onderwerp belangrijk vinden. Daarom moet je ook een handtekeningenlijst laten invullen door iedereen die jouw initiatief steunt. In de handtekeningenlijst moet staan: voornaam, achternaam (bij geboorte), straat en huisnummer, geboortedatum en handtekening.

Klik hier voor meer informatie en voorwaarden

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: