Subsidie voor bewonersinitiatieven

06/02/2019 - De deadline voor de tweede ronde van de nieuwe subsidieregeling ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners’ nadert: 1 april. Deze subsidieregeling (voorheen: duurzaam bewonersinitiatief WMO) is bedoeld om langduriger gemeentelijke financiële ondersteuning mogelijk te maken voor initiatieven die zich richten op buurtnetwerken of wijkinformatiepunten.

Deze beleidsregel richt zich in het bijzonder op het ondersteunen van activiteiten die de betrokkenheid in de buurt vergroten. Specifiek wil de gemeente het volgende bereiken:

• Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk op het brede terrein van zorg en welzijn waardoor bewoners geïnformeerd worden over het aanbod en (indien nodig) doorverwezen kunnen worden naar de juiste organisatie.

• Het versterken van buurtnetwerken waardoor bewoners zich vrijwillig in kunnen zetten voor elkaar en ook kwetsbare bewoners en bewoners die zich eenzaam voelen mee kunnen doen in de buurt.

De inwerkingtreding van de regeling is vanaf 1 oktober 2018. Aanvragen voor subsidie voor 2019 dienen uiterlijk 1 april 2019 te worden ingediend.

Klik hier voor de nieuwe subsidieregeling

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: