Spontane burgerinitiatieven

26/11/2019

Hoogleraar Burgerschap Evelien Tonkens in gesprek met journalist Bas Mesters over spontane burgerinitiatieven. Tonkens deed jarenlang onderzoek naar burgerinitiatieven en de manier waarop de overheid daar mee om zou kunnen gaan. Wat zorgt er voor dat een burgerinitiatief succesvol is én blijft?

Wie om zich heen kijkt, ziet steeds meer burgers die in buurten en wijken initiatieven nemen. Ze doen dat in de zorg voor elkaar, als het gaat om duurzaamheid, of om de buurt te verbinden en mooier te maken Gemeenten en hogere overheden reageren soms juichend en dan weer terughoudend. Want wat betekent deze doe-democratie voor de gelijkheid van burgers? Wanneer verwordt het tot de hardste schreeuwer krijgt gelijk? Hoe lang houden de burgerinitiatieven stand? En welke factoren zijn daar bepalend in?

Refererend aan jaren onderzoek zal Prof. Dr Evelien Tonkens stilstaan bij wat burgerinitiatieven zijn, wat we er van mogen verwachten en wat misschien niet. Dichten ze de kloof tussen burger en bestuur? Stimuleren ze sociale samenhang en integratie? Zijn ze een antwoord op consumentisme en asociaal gedrag? En bovenal: Op welke manier verrijken en vernieuwen ze de democratie? Tonkens presenteert daarbij enkele richtlijnen die van invloed zijn op het succes van burgerinitiatieven. Ook zal ze stilstaan bij de noodzaak om in een doe-democratie het gelijkheidsprincipe niet uit het oog te verliezen.

Waar en wanneer? Dinsdag 26 november 17.30 tot 19.00 uur – De Tussenruimte bij EMMA, Wijnhaven 88 Den Haag.
Inloop vanaf 17:00, we sluiten het programma af met een borrel.

Waarover? Een lezing en debat over burgerinitiatieven. Waar hun kracht en waar hun zwakte ligt.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: