Beter benutten van gemeenschapskracht

19/09/2019

Wat is er nodig om de gemeenschapskracht in buurten en wijken beter te benutten? Hoe kunnen bewonersinitiatieven, lokale overheid, professionele organisaties en betrokken ondernemers samenwerken om vitale buurten en wijken te realiseren? Welke goede praktijken zijn er? Wat is de waarde van ieders bijdrage? Welke kansen en dilemma’s zijn er voor de verschillende betrokkenen bij het benutten van gemeenschapskracht?

Het programma is als volgt:

15.45 uur: Welkom door de dagvoorzitter
15.50 uur: Krachtstation Kanaleneiland, door Nathan Rozema, initiatiefnemer Krachtstation Kanaleneiland en wijkcoöperatie Kanaleneiland
16.00 uur: Sleutels voor verandering: reflectie op de werking van beeldvorming in samenwerking. Door Thomas Verheggen, ontmanager. Auteur van 'Ontmanagen voor managers'
16.30 uur: Starten vanuit de basis. Door Raf Janssen, voormalig wethouder in de gemeente Peel en Maas
17.00 uur: Pauze, overgang naar thematafels
17.15 uur: Thematafels

Na een introductie van een bewonersinitiatief passend bij het thema van de deelsessie, bespreken we met elkaar het samenspel: wat ziet men als kracht van het bewonersinitiatief? Wat is de waarde van professionele ondersteuning? Wat is de waarde van de bijdrage vanuit de gemeente? Erna komen dilemma's en specifieke vragen op tafel.

Klik hier om aan te melden

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: