StadsPodium Participatie

03/07/2019

Het StadsPodiumgesprek op woensdag 3 juli 2019 gaat over participatie. Met een aftrap door Geert Schmitz over de gemeente Peel en Maas waar de zeggenschap veel meer bij bewoners en ondernemers ligt en het vooral de overheid is die participeert. Met een reactie van wethouder Anke Klein over hoe zij de participatie van burgers graag ziet in onze stad. En samen met bewoners, ondernemers en raadsleden.

Veel Utrechters praten en doen mee in onze stad. Maar nog lang niet iedereen in Utrecht is betrokken. Sommigen zijn afgehaakt omdat ze vinden dat meedoen of meepraten toch geen zin heeft. “De gemeente doet toch wat ze wil” of “het is al lang besloten”. Anderen vinden dat de gemeente het zelf moet oplossen. “Daar hebben we toch een gemeenteraad voor gekozen?”

Vragen die aan bod komen:

- Wanneer gaan Utrechters wel meer meepraten? Of is eerst meer zeggenschap nodig?
- Als meer zeggenschap bij burgers nodig is, hoe kan je dat goed samen in de stad organiseren?
- Hoe doen andere gemeenten dit en wat kunnen we daar van leren?

Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. Je bent van harte welkom op woensdagavond 3 juli vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). Stadsbus 1 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: