Bestuur en toezicht bij coöperaties in de zorg

24/06/2019

Op 24 juni 2019 organiseren NCR en de NVTZ – de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn – het netwerksymposium Bestuur en toezicht bij coöperaties in de zorg. Bestuurders en toezichthouders van coöperaties in zorg en welzijn zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Laat u tijdens deze dag inspireren door boeiende sprekers vanuit wetenschap, zorg en de praktijk en ontmoet andere zorginitiatieven om ook van elkaar te leren. Het symposium vindt plaats op het kantoor van Coöperatie VGZ in Arnhem.

De coöperatie wint aan populariteit in de zorg. Zowel burgers die zelf zorginitiatieven starten als zorgprofessionals verenigen zich steeds vaker in deze rechtsvorm. Ook wordt het coöperatieve gedachtegoed steeds vaker omarmd door verschillende belanghebbende partijen die met elkaar willen samenwerken; de zogenaamde multi-stakeholder coöperatie.

Verschillende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag: Nederland verandert bijvoorbeeld van een ‘verzorgingsstaat’ in een ‘vóór elkaar zorgen staat’, er is een toenemende behoefte aan kleinschalige verbindingen, maar ook thema’s als uitkomstgerichte zorg en de juiste zorg op de juiste plaats dragen hieraan bij. Daarnaast gaan contractpartijen, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, steeds vaker uit van coöperatieve waarden in plaats van een dualistische relatie.

De coöperatie lijkt dus een rechtsvorm die past bij de veranderende kijk op zorg, maar overlappende governanceprincipes kunnen in de praktijk tot verwarring leiden of soms zelfs contraproductief werken. Daarom organiseren NCR (Nationale Coöperatieve Raad) en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) een netwerksymposium rondom het thema ‘governance van de coöperatie’.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: