Sessie Right to Challenge

07/05/2019

Met het Right to Challenge krijgen inwoners ruimte om gemeentelijke taken (inclusief het bijbehorende budget) over te nemen. Hoe komt u goed uit de startblokken als u met dit onderwerp aan de slag gaat?

Hoe geeft u ruimte aan initiatiefnemers die een challenge indienen die zich misschien wel uitstrekken over meerdere beleidsterreinen? En hoe verhoudt de gemeenteraad zich tot een enthousiaste groep inwoners met een goed idee? In deze bijeenkomst gaan we op zoek naar mogelijkheden om inwoners meer zeggenschap te geven. Niet uitsluitend inspraak aan het einde, maar echt meebeslissen over en uitvoeren van gemeentelijke taken.

The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht
10.00 – 16.30 uur
Doelgroep

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van Right to Challenge en op zoek naar inspiratie en handvatten? Dan bent u van harte welkom!

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: