The University Cooperative

14/05/2019

A workshop of the University Utrecht about governing common resources to academia and knowledge. Interesting for citizens who love fieldresearch and knowledge sharing.

Sharing resources such as data, methods, publications, and curriculum, is one of the foundations of university education and development. But today, many academic resources such as subscriptions and syllabi are managed in a rigid, bureaucratic way. Many users and producers of resources and knowledge lack the opportunity to express their wishes and highlight alternatives.

This workshop will introduce you to the issues, the concepts, and successful examples of governing common resources. You will be involved in applying the concept of commons to concrete cases relevant to academia and knowledge creation, not just by listening, but by doing, together.

This workshop consists of a full-day programme including several guest speakers, including Prof. Tine de Moor and UYA member Prof. Lars Tummers

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: