Wijkbijeenkomst Oost

26/05/2019

Op zondag 26 mei van 14.00 tot 16.00 vindt in de wijk Oost een grote wijkbijeenkomst voor, door en met bewoners plaats.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar die in oprichting is.

Het programma volgt nog.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: