Internationale Dag van de Democratie

15/09/2019

Door de Verenigde Naties is 15 september uitgeroepen tot de 'Internationale Dag van de Democratie' (International Day of Democracy).

Op deze dag wordt stilgestaan bij de toestand van de democratie in de wereld. Democratie is een proces en een doel dat alleen met volledige steun van de internationale gemeenschap een realiteit kan worden voor iedereen.

De waarden van vrijheid, mensenrechten en algemeen kiesrecht zijn essentieel voor de democratie. De democratie is op haar beurt de natuurlijke omgeving voor de bescherming en verwezenlijking van de mensenrechten. De band tussen democratie en mensenrechten is vastgelegd in artikel 21, lid 3, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat:

"De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert."

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: