Het Onderste Boven

06/04/2024

Presentatie van Actieonderzoek op 6 april in Kraggenburg, met als titel Het Onderste Boven.

De belangrijkste les die uit tien jaar participatiesamenleving getrokken kan worden, is dat burger en overheid elkaar nodig hebben om duurzaam de sociale sprong voorwaarts te maken.

Dat vraagt om eenheid, vertrouwen en samenwerking op basis van wederkerigheid,en vooral om wederzijdse verplichtingen en inspanningen, vastgelegd in een nieuw verbindend deelgenootschap, een nieuwe strategie, op basis van fundamentele waarden.

Aan de werkconferentie wordt, naast vele actieve bewoners, onder andere meegewerkt door het Zorginstituut, HI Noord, PGGM, Zilveren Kruis, Health Holland en Univé.

Er is nog beperkt plaats op de zaterdag, voor mensen die bij een zorgzame gemeenschap betrokken zijn. Aanmelden kan online. Deelname is gratis!

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: