We Doen Het Samen! Festival

13/04/2024

Op zaterdag 13 april 2024 is er weer We Doen Het Samen! Festival. De voorbereidingen voor deze inspirerende dag zijn ondertussen in volle gang, dus we houden je de komende tijd graag op de hoogte van het programma en andere nieuwtjes rondom het festival.

Het We doen het samen! Festival wordt sinds 2017 georganiseerd door een aantal maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met burgercollectieven. Deze kernpartners van het festival willen hun samenwerking nu verder verdiepen om zo samen meer te kunnen betekenen voor bewonersinitiatieven. De beweging van actieve bewoners en hun initiatieven zijn immers essentieel voor onze samenleving. Maar er zijn wel randvoorwaarden nodig waarbinnen burgercollectieven kunnen floreren en groeien.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: