De Tussenruimte: bezieling

19/12/2022

Mensen willen het goede, maar zien steeds minder hoe. Op hun werk zitten ze vast in een ontzield systeem, zo stellen we in de titel van deze serie. Maar wat betekent dat? Ziel? bezieling of ontzieling? En wat heeft dat met Mens-zijn te maken? In de aanloop naar de Kerst doet de Tussenruimte een poging er iets van te begrijpen.

We doen dat samen met mensen die er voor hebben doorgeleerd en die dagelijks met andere mensen over hun mens-zijn praten. Een wijkpredikant en een voormalig pastoraal werker in de gevangenis. Volgens een van hen komt het woord ziel van het Hebreeuwse woord ‘nephesh’ wat ‘richting’ betekent. Een ontzield systeem zou volgens die interpretatie een richtingloos systeem zijn. Hoe komen we weer tot richting, tot bezieling tot een gezamenlijk doel in onze samenwerking?

Waar en wanneer? Maandag 19 december van 16.30 tot 17.45 uur aan de Wijnhaven 88 in Den Haag bij EMMA. Het gesprek wordt ook gestreamd. Zowel voor live deelname als de stream kunt u zich hieronder aanmelden. 

Waarover? Wat is een bezielde organisatie? Waarom is er zoveel ontzieling? Hoe kan meer ziel/richting bijdragen aan meer welzijn en beter functioneren van samenleving en overheid?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: