Ethiek Revolutie e-festival

18/02/2023

Het Ethiek Revolutie e-festival biedt oplossingen door problemen voor te leggen aan zo’n 20 experts. Het digitale event vindt plaats tussen 18 en 26 februari en is gratis.

In een serie inspirerende webinars met verschillende sprekers en organisaties worden de meest effectieve strategieën op tafel gelegd die iedereen direct kan toepassen om slimmere wereld verbeterende keuzes te maken.

Het Ethiek Revolutie e-festival is een community van mensen die iets goeds willen betekenen voor de wereld!

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: