Staatsrecht in de datasamenleving

04/12/2020

Het wetenschappelijke jaarcongres van Nederlandse staatsrechtbeoefenaren wordt dit jaar georganiseerd door de Universiteit Utrecht op 4 december 2020. Het thema is 'Staatsrecht in de datasamenleving'.

De datasamenleving wordt gedreven door digitale technologieën en de inzet van algoritmen, die allemaal gebruik maken van grootschalige analyses van fysieke en digitale gegevens. In algemene zin staat de datasamenleving ook voor een samenleving waarin informatie centraal staat en waarin er sprake is van een groot aanbod van en een gemakkelijke toegang tot informatie. Tijdens de Staatsrechtconferentie zullen wij stilstaan bij de vraag hoe het staatsrecht en de datasamenleving zich tot elkaar (moeten) verhouden.


De Utrechtse sectie Staatsrecht nodigt eenieder uit een essay te schrijven voor een van de panels van de Staatsrechtconferentie. Stuur daarvoor voor 13 juli a.s. een abstract naar staatsrechtconferentie2020@uu.nl.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: