Wijkdebat Oost

29/03/2020

Op zondag 29 maart organiseren de Oostkrant en Podium Oost een groot wijkdebat over bewonerssamenwerking in de wijk. Dit naar aanleiding van het Platform Oost (opvolger wijkraad)en de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar.

Het debat begint om 16.00 uur en vindt plaats in Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: