Inspiratiebijeenkomst Nabijheid

02/04/2020

Op 2 april 2020 organiseert het Stedelijk Platform Ouderenzorg een Inspiratiebijeenkomst Nabijheid.

Het Stedelijk Platform Ouderenzorg is een paar jaar geleden gestart door gemeente Utrecht en Zilveren Kruis om enkele grote knelpunten in de zorg voor ouderen (bv dementieketen, overdracht van ziekenhuis naar thuis, vindbaarheid van bedden in de regio) samen met betrokken partijen op te pakken.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de behoefte aan meer samenwerking in de Utrechtse wijken om de toenemende vraag op het gebied van ouderenzorg aan te kunnen.

Meer informatie volgt nog.

Klik hier voor meer informatie over COSBO

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: