Indebuurt030.nl

SAMEN030 is mede-initiatiefnemer van het digitale platform Indebuurt030.nl. Het platform is van en voor bewoners in de stad Utrecht. Met het platform kunnen bewoners, initiatieven, ondernemers en partners zich zichtbaar maken en nieuwe verbindingen vinden en maken.

Functionaliteiten

Op het platform Indebuurt030.nl kun je:

- jezelf (on)zichtbaar maken
- jouw organisatie profileren
- buurt- en wijkactiviteiten promoten
- projecten kenbaar maken
- wijkkalender aanmaken

Toekomstige mogelijkheden

Functionaliteiten die ook mogelijk maar nog niet actief zijn:

- samen gebiedsplannen maken
- stemmen op wijkinitiatieven

Gebiedonline

Indebuurt030.nl maakt gebruik van de digitale tool Gebiedonline. Diverse Utrechtse wijkinformatiepunten en wijkcoöperaties werken al met dit platform of zijn dit van plan.

Dezelfde inloggegevens

Bewoners die in wijken gebruik maken van Gebiedonline kunnen met dezelfde gegevens op Indebuurt030.nl inloggen.

Ambitie van Indebuurt030.nl is één dynamisch en breed gedragen platform van en voor bewoners waarbij partners en gemeente Utrecht kunnen aansluiten. Ook kunnen koppelingen met andere platforms worden gemaakt.

Klik hier voor het platform Indebuurt030.nl.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: