Kick-off GezondMeNu

01/07/2022 - Op 1 juli vond de kick-off plaats van het citizen science project GezondMeNu met consortiumpartners Hogeschool Utrecht, SAMEN030, Gebied Online, GGD Regio Utrecht, Publieke Gezondheid van de gemeente Utrecht, GROZUTRECHT, Pazio/UMCU en Krb. En later nog veel meer partners.

Doel van GezondMeNu is een online en open community (met een publieke en open standaard!) voor het online waarderen van informele en laagdrempelige leefstijlactiviteiten door bewoners, waar nodig ondersteund door professionals en onderzoekers. De data blijven in eigendom van bewoners en ze hebben een actieve rol bij organisatie en coördinatie, landelijk en in hun wijk of buurt.

Een prachtig project, mogelijk dankzij ZonMw en Health~Holland, en met heel veel mooie mensen.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: