GLI en bewonersinitiatieven

26/06/2022 - Vorige week vond een uitwisseling plaats tussen leefstijlcoaches/aanbieders van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en bewonersorganisaties die zelf werken aan leefstijl en gezondheid. SAMEN030 zat in de stuurgroep van het uitrolproject GLIMT.

Enkele rode draden uit de gesprekken over wat Utrechtse bewonersorganisaties doen aan leefstijl en gezondheid in hun wijk:

1) Eten verbindt: kookboek maken, een wijkkalender met recepten, een sponsordiner, samen lunchen, een wijkontbijt, elke dag een sociale eettafel ergens in de wijk etc. In iedere wijk zijn er inspirerende voorbeelden.
2) Meer laagdrempelig, toegankelijk, informeel en ongedwongen leefstijlaanbod (gratis en voor iedereen!): door bewoners die willen organiseren of deelnemen en voor wie de formele leefstijlinterventies een brug te ver of voorbij zijn. Geef coördinerende bewoners een vrijwilligersvergoeding, doen ze in Utrecht Oost en Kanaleneiland.
3) Programmatisch werken; in de IndeKernGezond zet stappen op basis van Positieve Gezondheid, ook Oost voor Elkaar is bezig (zie bijlage met eerste inventarisatie in de aanloop naar een Vitaliteitsnetwerk met bedrijven in de wijk).
4) Transparant maken wat er als is, ook digitaal zoals via een digitaal bewonersplatform (Wijkwijzer Noordoost) en een breder wijkportaal (Wijkportaal Utrecht Oost) met alle zorgpartners.
5) Naar buurtontmoetingsplekken of buurtknooppunten: informatie en activiteiten nog dichterbij brengen en verbinden. Kracht van Zuilen en Oost voor Elkaar zijn hiermee bezig.
6) Voor structurele maatjes en extra vrijwillige ondersteuning kun je beroep doen op partners informele zorg Oog voor Utrecht werkt samen met BuurtMobiel voor wijkvervoer.

Er komt een vervolgafspraak met diegenen die interesse hebben in de vervolgactiviteiten van GROZUtrecht. Penvoerder van dit regionale programma is UMCU. Hogeschool Utrecht is bezig met het programma Gezond & Wel voor meer studenten en projecten in de wijken, samen met bewoners en partners.

Meer informatie over de GLI (doel, werkschema, aanbod) vind je op deze website.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: